Informácia o platbe : Sumu 4 €  uhraďte na na č. účtu   2612137365/1100

 Muži nad 60 rokov a ženy nad 50 rokov 2 €. uhraďte na na č. účtu 2612137365/1100

 

poznamka názov preteku:  Ferčekovská 10

meno a priezvisko  tieto údaje sú dôležité na identifikovanie platby

Poznamka : Uhrada na  mieste  bude  podľa propozícii

Doneste zo sebou doklad o uhrade

 

       PROPOZÍCIE

 

startovka 16.11.xls (23040)