Pretekári a pretekárky riadne a včas zaprezentovaní. Účasť na vlastnú zodpovednosť. Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

V deň preteku v priestoroch štartu: deti od 11:00 - 11:45 hod. Štart - 12:00 hod. Dospelí a dorast - do 13:45 hod. Štart - 14:00 hod.

5 €. Muži nad 60 rokov a ženy nad 50 rokov 3 €.

Prví traja v každej kategórii budú odmenení.